اعدام شش زندانی در زندان گوهردشت کرج

اعدام

صبح امروز چهارشنبه ۲۵بهمن دژخیمان خامنه‌ای حداقل شش زندانی را در زندان گوهردشت کرج اعدام  کردند.

  دو نفر از اعدام شدگان فرنام فرینام و مرتضی شفقی نام دارند. یکی از اعدام شدگان تبعه افغانستان بوده است.

سه زندانی که برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی برده شده بودند، مجدداً پس از شکنجه و بردن به صحنه اعدام به‌طور موقت به سالنهای خود برگشت داده شدند. اسامی نفرات برگشتی به بند به قرار زیر است:

سعید رنجبر، محمد عمرانی، محمدصالح دولت‌آبادی

کلیه نفرات برگشتی نیز به‌طور جمعی در بالای سکوهای اعدام قرار گرفته و حلقه‌های دار نیز بر گردن آنان آویزان شده است. 

 این سه زندانی در برگشت به بند؛ با چهره‌های زرد و حالت پریشان از صحنه مرگ به نزد هم بندیان خود آمدند به‌طوری‌که حتی توان صحبت کردن نداشتند.

رژیم ضدبشری آخوندی روز دوشنبه ۱۵زندانی را برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده بود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *