افرادی که از سریال برجام‌ها سخن می‌گویند، مسیر ضدانقلاب را در پیش گرفته‌اند

2015108213228624222

محمد جعفری سرکرده سپاه پاسداران

                                        ——————————————————————
پاسدار جعفری سرکرده سپاه پاسداران در حمله بی‌سابقه‌یی به باند رفسنجانی، روحانی، گفت: «برجام هرگز به‌عنوان سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد، مردم با اکراه برجام را پذیرفتند، افرادی که از سریال برجام‌ها سخن می‌گویند، مسیر ضدانقلاب را در پیش گرفته‌اند، تفکرات معارض با انقلاب اگر تشکیل دولت و مجلس هم بدهند، با اراده مردم کنار می‌روند».
وی که در جلسه سرکردگان سپاه موسوم به شورای عالی فرماندهان سپاه صحبت می‌کرد با اشاره به بحرانهای گریبانگیر نظام از بیرون و درون افزود: «حفظ ظرفیت بقا در انقلاب اسلامی متناسب با شرایط منطقه و کمک به پیشرفت آن، اساس پاسداری غیرمحافظه کارانهٔ ما از انقلاب اسلامی است».
وی با اشاره به رفسنجانی ادامه داد: «نباید نگران رفتارهای ضدانقلابی بعضی از اشخاص منتسب به انقلاب و نظام بود ،این تفکرات حتی اگر هم در مقطعی تشکیل دولت و مجلس بدهند پس از مدتی با اراده مردم از جغرافیای سیاسی کشور و انقلاب کنار گذاشته می‌شوند».
پاسدار جعفری در مورد برجام با حمله مجدد به حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی گفت: «: برجام هسته‌یی اگر به‌عنوان یک الگو تلقی شود، نشانهٔ کوتاهی فکر و نوعی خود تحقیری است. افرادی هم که امروز از سریال برجام‌ها سخن می‌گویند، ناخواسته همان مسیر ضدانقلاب را در پیش گرفته‌اند». پاسدار جعفری سرکرده سپاه همچنین با تهدید کشورهای منطقه بر ادامه حمایت رژیم از دیکتاتور سوریه و مزدوران منطقه‌یی‌اش برای حفظ خاکریزهای برون مرزی نظام تأکید کرد و افزود: «ما هم‌چنان از بقای نظام سوریه و حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی آن حمایت می‌کنیم و هرگز اجازه تجزیه هیچ‌یک از سرزمینهای اسلامی را نخواهیم داد. ما از زیبا‌ترین واقعیت شرق مدیترانه یعنی حزب‌الله لبنان با جان و دل حمایت و دفاع خواهیم کرد».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *