افزایش قیمت کالا های اساسی و مواد غذایی تا ۱۰۰درصددر آستانه ماه مبارک رمضان

گرانی کالا

گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی در ماه مبارک رمضان

در آستانه ماه مبارک رمضان قیمت کالا های اساسی و مواد غذایی تا ۱۰۰درصد افزایش یافته و در حاکمیت آخوندهای دزد سفره‌های مردم در این ماه رمضان نیز، هم‌چنان خالی خواهد بود.

به گزارش رسانه‌های رژیم کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از اول سال حداقل ۱۰درصد گران شده و حتی تا چند روز آینده این گرانیها تشدید می‌شود.

قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به ۶۰هزارتومان رسیده درصورتی‌که تا یکی دو هفته قبل حدود۴۷هزارتومان بود. هر کیلوگوشت گوسفند در برخی مناطق تهران تا ۷۰هزارتومان هم می‌رسد.

هر کیلو تخم مرغ تا ۷۳درصد گرانتر شده است و گوشت قرمز ۱۸درصد، مرغ ۲/۱۹درصد، چای ۲/۲۱درصد ومیوه‌های تازه تا ۵/۱۳درصد گرانتر شده است.

رسانه‌ها و کارگزاران رژیم اذعان می‌کنند که هیچ کنترلی از سوی رژیم بر قیمت ها وجود ندارد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *