افشاگری نرگس غفاری در مورد توطئه اطلاعات آخوندی در پوشش تماس خانوادگی برای همکاری با اطلاعات سپاه پاسداران

سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی

ما را زسر بریده می‌ترسانی

ما گر زسر بریده می‌ترسیدیم

در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم

صبح دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸، حوالی ساعت ۹ بوقت اتاوا، یکی از اعضای خانواده‌ام که چند روز پیش از آن در پیامی خبر داده بود که “موضوع خیلی مهمی” را باید با من در میان بگذارد، با من تماس گرفت. مأموران اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران، این عضو خانواده‌ام در ایران را تحت فشار گذاشته‌اند تا من که در کانادا زندگی می‌کنم از فعالیت‌های آزادیخواهانه‌ام علیه رژیم ضدایرانی و ضد زن آخوندها دست بردارم. آنها از طریق وی، به من دستور داده و مرا تهدید کرده‌اند که یا:

– دست از تبلیغ علیه رژیم بردارم. در این صورت با من کاری نخواهند داشت

– به ایران بازگردم

– به ایران برنگردم و به کارم ادامه بدهم

– در کانادا بمانم ولی با اطلاعات سپاه همکاری کنم

می‌بینید چه گزینه‌هایی این قاتلان مردم ایران و سوریه برای من که ۹۹۸۱کیلومتر از ایران دورم، جلوی پایم گذاشته‌اند. تعجب این است که چگونه این قاتلان که اینک در لیست تروریستی هستند به خود جرأت می‌دهند از آنطرف دنیا برای من گزینه تعیین کنند؟ ناگفته نماند که عامل مهم و اصلی این نوع تهدیدات، البته حمایتهای من از سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران در این سالیان بوده و هست.

در فایل صوتی که در همین پست می‌شنوید، عضو خانواده‌ام را تحت فشار گذاشته‌اند تا من از این چهار گزینه، یکی را انتخاب کنم. به من وقت داده‌اند تا یکی دو هفته فکر کنم و تصمیمی بگیرم که برای کسی “مشکلی” به‌وجود نیاید.

افشاگری خانم نرگس غفاری در مورد توطئه اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران

من به یک یا دو هفته وقت نیازی ندارم و همین الآن جواب را حاضر دارم.

و اما جواب من؛

«از آنجایی که مواضع من همیشه روشن و شفاف بوده و هستند، انتخابم را بدین وسیله به آگاهی عموم می‌رسانم. انتخاب من، نرگس غفاری، فعال سیاسی و حقوق زنان، مجری و تهیه کننده رادیو ایرآوا، سرنگونی تمامیت رژیم آخوندها، و برقراری دموکراسی و آزادی در ایران اسیر است و در این راه همراه با مقاومت ایران از هر امکانی که در دست داشته باشم، برای عملی شدن این اهداف استفاده خواهم کرد و تا آنجا که در توان داشته باشم، در این راه قدم بر خواهم داشت. در همینجا باید بگویم که هر گونه اتفاقی برای خانواده‌ام در ایران بیافتد، تمامیت نظام آخوندها، را مسئول آن می‌دانم. به اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران هم باید بگویم که این تهدیدها دیگر اثری ندارند و تنها باعث تشدید فعالیت‌های من علیه تمامیت حکومت آخوندها خواهند شد. عمر حکومت شما رو به پایان است و به‌زودی در دست عدالت قرار خواهید گرفت.»

زنده باد آزادی

مرگ بر اصل ولایت فقیه

نرگس غفاری ۴ اردیبهشت ۹۸- ۲۴آوریل ۲۰۱۹

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *