افشای توطئه وزارت اطلاعات

محمود ممبینی - افشاگری - آلبانی

اینجانب محمود ممبینی با خواندن خبری در سایت های وزارت اطلاعات منجمله سایت فراق رژیم، از زبان مامور وزارت اطلاعات بنام سنجابی خواندم و از اینکه نام من در ردیف مزدوران و ماموران وزارت اطلاعات بدنام که دررابطه تنگاتنگ با سفارت رژیم در آلبانی هستند آمده شوکه شدم. 

در اراجیفی که این مزدور ردیف کرده است مدعی شده که من فرار کردم، اولا من زندانی نبودم که فرار کرده باشم روزگاری خودم این مسیر را با افتخار انتخاب کرده و هنوز هم به انتخابی که کرده ام افتخار می کنم و یک لحظه پشیمانی هم ندارم ولی بدلایل شخصی انتخاب کرده ام که دنبال زندگی ام بروم و با خودم عهد کردم که مطلقاً به رژیم ضدبشری آخوندی آلوده نشوم و هیچگونه رابطه ای نیز با مزدوران و ماموران رژیم جنایتکار حاکم برایران نداشته باشم و الان هم به این عهد و پیمانی که بستم وفادارم و به آن افتخار می کنم و همواره خودم را هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران می دانم و در مقابل توطئه ها و اراجیف مزدوران علیه خودم و سازمان موضع دارم و تاکید می کنم از این پس هرگونه سوءاستفاده از نام خودم توسط ماموران وزارت بدنام را افشا نموده و عکس العمل مناسب نشان خواهم داد. به مرزبندی با رژیم ضدبشری و مزدوران و همدستان آن بطور مطلق و بدون هرگونه شکاف وفادار هستم و هرگونه ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با ماموران وزارت اطلاعات و مزدورانش علیه خودم و مجاهدین را خیانت می دانم و آن را با تمام قوا افشا می کنم و این مزدور معلوم الحال (مریم سنجابی) بداند که از روی پیسی به کاهدان زده است. 

مرگ بر رژیم ضدبشری آخوندی 

زنده باد سازمان پرافتخار مجاهدین

محمود ممبینی ۹۷/۹/۲۳

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *