افشای یک مزدور- موسی دامرودی

افشای یک مزدور- موسی دامرودی اسیر جنگی سابق

موسی دامرودی که مجاهدین شرف مبارزه با رژیم آخوندی را به او بخشیده بودند همراه با غلامعلی میرزایی به‌دنبال ارتباطات مخفیانه با سفارت آخوندها در آلبانی به ورطه خیانت غلتیده و درارتباط نزدیک با مزدوران افشاشده سفارت مانند احسان بیدی، حسن حیرانی و عظیم میش‌مست قرارگرفت. او که ذلیلانه به‌دنبال خزیدن به زیرعبای آخوندها بود، ناگزیر به پیش‌پرداخت‌های سفارت رٰژیم که شرط پذیرش آن برای هر خیانت‌کاری است تن داد.

یاوه‌گویی‌های یک‌باره موسی دامرودی که پیروی از کلیشه ثابت قبلی مزدورانی همچون غلامعلی میرزایی و عظیم میش‌مست بود، البته با آب‌وتاب در سایت‌های وزارت اطلاعات، رودرروی قیام مردم بپاخاسته، مورد مصرف قاتلان مردم ایران قرارگرفت.

او با درخواست آستان‌بوسی از مأمورین وزارت اطلاعات وارد ریل ترتیباتی شد که پیش از آنها مزدور سعدالله سیفی هم طی کرد و پس از مصارف مکرر در برنامه‌های شیطان‌سازی علیه مجاهدین و مصرف به‌عنوان «طوطی‌بی‌اختیار» در مصاحبه با خبرنگاران سفارشی آخوندها، سرانجام صدقه اجازه برای یک حیات خائنانه را دریافت کرد. سرنوشتی ننگین و خسرانی بزرگ که نتیجه پشت کردن به آرمان آزادیخواهی است. موسی دامرودی نیز بدون تجربه‌اندوزی از آن سرنوشت دردناک، خودرا در همین مسیر قرارداد. او برای جلب رضایت جلادان مردم ایران در کسوت یک مأمور دوره‌گرد وزارت اطلاعات مأموریت‌های ابلاغ‌شده به خود را این‌گونه معرفی می‌کند:

«من موسی دامرودی سرباز وظیفه درتاریخ ۷ آبان ۱۳۶۴ در عملیاتی در جنگ ایران و عراق مجروح شدم … در همین راستا اعلام می کنم که برای نجات سایر قربانیان باقی مانده در زندان اشرف ۳ در آلبانی و همچنین روشنگری برای نسل جوان کشورم و شناخت هرچه بیشتر ماهیت فرقه مجاهدین تلاش خوام کرد و در آینده از انتشار تجربیات تلخ خودم در تشکیلات مجاهدین خلق برای عبرت دیگران فروگذار نخواهم کرد». (سایت مزدوران سفارت آخوندها درآلبانی ۳۰مهر۱۳۹۷)

درخواست پیوستن به ارتش آزادی‌بخش در سال ۱۳۶۸

موسی دامرودی مزدور - افشاگر

مزدور موسی دامرودی-

موسی دامرودی و ارتباطاتش با سفارت و مأموران رژیم در آلبانی

موسی دامرودی به همراه غلامعلی میرزایی و عظیم میش‌مست، از سال۹۶ تاکنون در ارتباط گسترده با سفارت رژیم ملاها در آلبانی بوده و علناً خواهان بازگشت به نزد رژیم بوده است؛ اما رژیم آخوندی قبل‌از دریافت بیعانه خیانت و اثبات چاکری، حاضر به پذیرش او نشد، آن‌چنان‌که خانواده وی به شکل رسوایی، علناً دست به دامن وزارت اطلاعات بدنام آخوندی شدند تا با التماس و زاری رضایت جلادان برای صدور اجازه بازگشت این خائن به حاکمیت دشمنان مردم ایران را به‌دست آورند.

خانواده مزدور موسی دامرودی مزدور - افشاگر

استمداد خانواده موسی دامرودی از انجمن نجات برای بازگشت وی

… خانواده موسی دامرودی اظهار داشتند: موسی بلافاصله … به سفارت ایران رفته ضمن معرفی خود خواستار بازگشت به ایران شده است ولی متاسفانه چندین ماه است که سفارت ایران در آلبانی هنوز جواب مشخصی به او نداده است. که این باعث نگرانی ما و سردرگمی خودش در آلبانی شده است در همین رابطه ما نامه ای برای سفارت ایران در آلبانی ایمیل کردیم که هنوز جوابی به ما داده نشده است…» (سایت انجمن نجاست آخوندها، ۹تیرماه۱۳۹۷)

ابلاغیه تجدیدعهد و پیمان در سال۹۵- درخواست تجدید عضویت در ماًموریت

موسی دامرودی مزدور - ایران افشاگر

لازم به یادآوری است که خانواده مزدور موسی دامرودی در ارتباط مستمر با مأموران وزارت قرار داشتند.

خانواده مزدور موسی دامرودی - ایران افشاگر

لینکهای مرتبط:

-پیش‌پرداخت‌ دو مزدور غلامعلی میرزایی‌ و عظیم میش‌مست علیه مجاهدین به رژیم

-احسان بیدی؛ پادوی «ایستگاه اطلاعاتی» آخوندها در آلبانی

-حسن حیرانی یک مامور وزارت اطلاعات به‌خاطر شک اطلاعاتی امنیتی

-بازگشت سعدالله سیفی مزدور افشاشده وزارت اطلاعات به زیرقبای ملا

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *