الحیات لندن: ایرانیان در گردهمایی پاریس به عربی شعار می‌دادند: ”الشعب یرید اسقاط النظام“

گردهمایی عظیم222

الحیات لندن۹۵۰۴۱۹:
ایرانیان در گردهمایی پاریس شعار دادند: ”الشعب یرید اسقاط النظام“ و این در شروع کار ”گردهمایی سالانه اپوزیسیون ایران“ در (شنبه) در پاریس پایتخت فرانسه بود. این گردهمایی در میان حضور قابل‌توجه بین‌المللی با شرکت عظیم پناهندگان ایرانی در کشورهای مختلف دنیا و در فضایی عاطفی با روح تمایل به نابودی رژیم ایران، برگزار شد.
مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران اعلام کرد: رژیم ولایت‌فقیه با حمایت از کشتار بشار اسد بر شکستش سرپوش می‌گذارد. وی خاطر کرد مقاومت کنندگان علیه رژیم ولایت‌فقیه رو به گسترش هستند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *