الریاض: مقاومت ایران پرونده اعدام سال ۶۷ را باز کرد

2016831113144880830211 - 222

الریاض چاپ عربستان با عنوان ” مقاومت ایران، پرونده قتل‌عام سال۶۷ را باز کرد ”نوشت: « مقاومت ایران به‌دلیل قتل‌عامی که رژیم آخوندها در سال ۱۹۸۸انجام داده است، خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن این رژیم گردید. قربانیان این قتل‌عام… توسط رژیم ولایت‌فقیه به‌طور غیرانسانی اعدام شدند» .
الریاض افزود: « مقاومت ایران در بیانیه‌ای… توضیح داد: بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از شروع کارزاری که برای محاکمه مسئولان قتل‌عام… به‌راه افتاده است و ۲هفته پس از انتشار نوار صوتی ملاقات آقای منتظری با کمیته مرگ، رفسنجانی و خامنه‌ای ناگزیر سکوت خود را شکستند و وحشت خود را از بالا گرفتن انزجار و محکومیت داخلی و بین‌المللی این جنایت ابراز و به صراحت از بی‌آبرو شدن خمینی در درون رژیم و حمایت داخلی و بین‌المللی از سازمان مجاهدین ابراز نگرانی کردند. امری که تمامیت نظام ولایت‌فقیه را با چالش روبه‌رو کرده است» .
الریاض افزود: «به توصیف آقای محمد ملکی قریب ۳۳هزار نفر ظرف سی و چند روز بدار آویخته شدند» .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *