الیزه اراجیف سایبری آخوندها را تکذیب و اعلام نمود رییس دفتر ریاست جمهوری حساب توییتری ندارد

الیزه اراجیف سایبری آخوندها را تکذیب و اعلام نمود رییس دفتر ریاست جمهوری حساب توییتری ندارد

پس از آنکه سایتهای اطلاعات آخوندی و مزدوران آن و ”خبرنگاران دوست” وزارت اطلاعات با استناد به یک حساب توئیتری مجعول تحت نام الکسیس کوهلر ظرف امروز و دیروز نوشتند رئیس دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده است مجاهدین خلق بزودی از فرانسه اخراج میشوند ! کاخ الیزه صبح امروز، ۱۴ آبان این مطالب را تکذیب کرد و اعلام نمود این حساب توئیتری متعلق به آقای الکسیس کوهلر نیست و او حساب توئیتری ندارد.
خبرگزاری فرانسه در این رابطه نوشت توئیت های حساب @Alexis_Kohler_ چنین تفسیر شده اند که گوییا موضع الیزه را، توسط دبیرکل آن منعکس می کنند.
الیزه که از سوی خبرگزاری فرانسه مورد سؤال قرار گرفت، تکذیب کرد:‌ « این حساب توئیتری (او) نیست. از سوی دیگر او حساب توئیتر ندارد».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *