امکان ردیابی هواپیمای سقوط کرده در یاسوج و بی عملی حکومت آخوندی

وزیر ارتباطات رژیم

سه روز بعد از سقوط هواپیمای پرواز تهران یاسوج، جهرمی وزیر ارتباطات رژیم اذعان کرد که گفته یک خبرنگار در باره دو تماس تلفنی با یکی از مسافران پس از ناپدید شدن هواپیما درست بوده است. 

بیشتر بخوانید

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *