«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب

اختلافات-عقیده-نقشه-وزارت-اطلاعات

ضدیت کور با عقاید شخصی و جمعی، رویکردی هم‌سنخ اندیشه ولایت‌فقیه در اجبارسازی دین و نگاه تکفیری است. پژواک اجتماعی چنین عملکردهایی پس‌از چهاردهه مرتد نامیدن، منافق خواندن، حجاب اجباری، اسیدپاشی و نعره‌های «حزب فقط حزب‌الله»، البته درقیام اخیر به‌خوبی پاسخ خود را از جامعه ایران دریافت کرده است که جایی برای دفاع آشکار از آن دیگر باقی نمی‌گذارد.

بیشتر بخوانید…….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *