انتقال ۱۲ زندانی به سلولهای انفرادی گوهردشت کرج جهت اعدام

حمایت زندانیان سیاسی - گردهمایی222

دژخیمان زندان گوهردشت کرج ۱۲تن از زندانیان را جهت اجرای حکم ضدانسانی اعدام به سلولهای انفرادی منتقل کردند.
این زندانیان از بندهای دو، پنج موسوم به جوانان، سه، شش، یک و ده هستند.
اسامی چهار تن از این زندانیان عبارتند از سجاد نعمتی از بند ۵ موسوم به جوانان، فریبرز عزیزپور و حسن مهدی لو از بند ۲ و سید محمد طاهری از بند ۱۰ می باشد.
خاطر نشان می‌شود که تمامی این زندانیان از جوانان زیر ۳۵سال هستند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *