اهدای جایزه گلوبال فوروم بین‌المللی نروژ به پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت

پرویز خزایی

جایزه گلوبال فوروم بین‌المللی نروژ به آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورها نوردیک تعلق گرفت.

سازمان تحقیقاتی و مطالعات بین‌المللی حزب کارگر نروژ، به‌نام فوروم بین‌المللی،  جایزه سالانه خود را به آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک تقدیم کرد.  

این جایزه که جایزه گلوبال یا جایزه جهانی نام دارد، در جریان کنگره سالانه این فروم که در محل پارلمان نروژ برگزار شد به آقای خزایی تقدیم شد. ریاست این کنگره به عهده آقای اسپن ایده – وزیر دفاع و خارجه قبلی نروژ و رئیس قبلی گروه بین‌المللی داووس و با مدیریت خانم ماریت نیباک- نایب اول قبلی مجلس بود و شمار زیادی از اعضای پارلمان نروژ نیز در آن حضور داشتند.

خانم ماریت نی باک به هنگام تقدیم جایزه گفت

 ”جایزه امسال گلوبال را به پرویز خزایی می‌دهیم به‌خاطر فعالیتهای ارزنده‌اش برای حقوق بشر در کشور اصلی‌اش ایران و همچنین فعالیت و اشراف ارزنده‌اش به مسایل بین‌المللی می‌دهیم. من پرویز را سالهاست می‌شناسم وقتی که باهم گروه دموکراسی برای ایران را  با هم تشکیل دادیم و فعالیتهای زیادی کردیم و می‌کنیم. او یک دیپلومات ایرانی بود که علیه خمینی از سفارت استعفا کرد و به مقاومت پیوست. او اکنون نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای شمال اروپا است و ما به‌خاطر تلاشهای ارزنده و دانش او در این دو زمینه این جایزه را به او تقدیم می‌کنیم. شما می‌دانید که یکی از دریافت کنندگان این جایزه یوناس گار استوره رهبر حزب کارگر است” 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *