ایران:‌ گروگان گیری یک زن به دلیل فعالیت همسرش

گروگان

یک زن مریوانی، شتاو فاروقی، روز شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ پس از ۲۰ روز بازداشت در اداره‌ی اطلاعات سنندج به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

خانم فاروقی روز ۱۲ اسفند ۹۶ هنگام بازگشت از دیدار با همسرش در ترکیه، در فرودگاه تبریز توسط مأموران اطلاعات بازداشت و به همراه دو فرزندش به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج برده شده بود.

فرزندان خانم فاروقی محمد ۱۲ ساله و آلا ۵ ساله پس از سه روز آزاد شدند.

بارزان فاروقی، همسر شتاو، یک فعال عقیدتی اهل سنت می باشد که بر اثر فشارها و تهدیدات نهادهای امنیتی دو سال پیش ناگزیر از ترک کشور و به ترکیه پناهنده شد.

برای آزادی موقت خانم فاروقی ۲۰۰میلیون تومان وثیقه مقرر شده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *