ایران:‌ ۱۱اعدام در زندانهای زاهدان و گوهردشت

شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

رژیم ضدبشری آخوندی در روزهای ۱۲و۱۴شهریور ۱۱زندانی را در زندانهای زاهدان و گوهردشت کرج اعدام کرد. سه تن از این زندانیان در سحرگاهان روز سه‌شنبه ۱۲شهریور در زندان زاهدان به‌دار آویخته شدند. این سه زندانی که ۲۱تا ۲۴ساله بودند، به اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی به اعدام محکوم شده بودند. دژخیمان تحویل اجساد این سه زندانی بلوچ به خانواده‌هایشان را مشروط به پرداخت پول خون و طنابهای دارشان کردند.

در روز ۱۴شهریور نیز هشت زندانی در زندان گوهردشت به‌طور جمعی اعدام شدند.

مقاومت ایران عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر به‌ویژه کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران و گروه کار اعدامهای خودسرانه را به محکومیت این اعدامهای سبعانه و اقدام فوری برای جلوگیری از اعدامهای خودسرانه و توقف این مجازات وحشیانه در ایران فرا می‌خواند.

رژیم آخوندی در محاصره بحرانهای داخلی و بین‌المللی که هر روز بر ابعاد و عمق آنها افزوده می‌شود، برای تشدید جو رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از گسترش قیام سراسری مردم، به موج جدیدی از اعدامها متوسل شده است. روند جنایتکارانه‌یی که جز بر خشم مردم به جان آمده از نظام منحوس ولایت فقیه نخواهد افزود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۶شهریور ۱۳۹۷(۷سپتامبر ۲۰۱۸)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *