ایران-ممانعت رئیس زندان رجایی شهر از معاینه پزشکی زندانیان اعتصابی

ایران-ممانعت رئیس زندان رجایی شهر از معاینه پزشکی زندانیان اعتصاب

ایران-ممانعت رئیس زندان رجایی شهر از معاینه پزشکی زندانیان اعتصابی

رئیس زندان رجایی شهر کرج از معاینه پزشکی زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا در این زندان ممانعت به عمل می آورد.
مردانی رئیس زندان رجایی شهر کرج خطاب به زندانیان سیاسی کرج گفت: اجازه نمی دهم که مورد معاینه پزشکی قرار بگیرید.
وی خطاب به این زندانیان گفت : به دکتر اجازه نمی دهم بیاید شما را ببیند چون این اعتصاب غذا را به رسمیت نمی شناسم.
که مردانی مسول مستقیم اجرای فرامین و طرح های ماموران وزارت اطلاعات در زندان رجایی شهر می باشد.
شایان ذکر است که اکنون پس از گذشت ۲۵ روز از اعتصاب غذای این زندانیان ٬وضعیت جسمی و عمومی اعتصاب غذا کنندگان بسیار نامناسب می باشد. پزشکان به هیچ عنوان برای معاینه آنها وارد بند نمی شوند و هیچ زندانی نیز به بهداری منتقل نمی گردد. بر اساس گفته خانواده ها شدت ضعف در اعتصاب غذا کنندگان به حدی است که یکی از زندانیان در حال اعتصاب در سالن ملاقات که هوای گرم و خفقان آوری دارد؛ بشدت می لرزید.

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به یورش گارد زندان و انتقال آنها به سالن ۱۰ که کاملا ایزوله می باشد صورت گرفت.
روز یکشنبه ۸ مرداد ماه ۹۶ با یورش گارد زندان که با ضرب و شتم و رفتارهای غیر انسانی همراه بود زندانیان سیاسی را از سالن ۱۲ به سالن ۱۰ که کاملا ایزوله می باشد منتقل نمودند.
اتاقها بشدت ایزوله و پنجره ها جوشکاری شده و بدون منفذ هستند که زندانیان نمی توانند نفس بکشند و اتاقها تهویه ندارند. تلفن در سالن وجود ندارد و خانواده ها در اضطراب بی خبری از وضعیت عزیزانشان هستند.
آنها حتی به زندانیان اجازه ندادند که حداقل وسایل شخصی خویش را همراه خود ببرند. همزمان با آن با اعتراضات زندانیان سیاسی مواجه شدند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *