ایلیانا رزلهتینن: کنگره آمریکا دنبال تحریم نهادهای سپاه پاسداران است

201612821049985589731-2222

ایلیانا رزلهتینن نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا اعلام کرد کنگره دنبال تحریم نهادهای وابسته به سپاه پاسداران است. وی در مراسمی که به میزبانی گروه اتحاد علیه ایران اتمی برگزار شده بود گفت: «نمایندگان کنگره آمریکا قصد دارند اقدامهای شدیدی را در خصوص تجارت با رژیم ایران اتخاذ کنند و شرکتهایی را که به‌دنبال تجارت با این رژیم هستند، زیر ذره‌بین قرار دهند. نمایندگان کنگره همچنین جلوی هر گونه تأمین بودجه برای فعالیتهای غیرقانونی رژیم ایران را خواهند گرفت و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران را تحریم خواهند کرد».
وی همچنین گفت: «کنگره همچنین درصدد است سپاه پاسداران را تحت فشار قرار دهد». نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا افزود: «ما موضوع گسترش تحریم‌ها علیه بخش‌های خاصی از اقتصاد رژیم ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ما می‌خواهیم ببینیم که چه اقداماتی می‌توانیم در خصوص گسترش تحریم‌های شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران انجام دهیم».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *