بازداشت حداقل ۴۰۰تن در شهرهای مختلف خوزستان

بازداشت حداقل ۴۰۰ تن در شهرهای مختلف خوزستان

بازداشت حداقل ۴۰۰ تن در شهرهای مختلف خوزستان

بنا‌به گزارشهای دریافتی تعداد بازداشت‌شدگان در تمام شهرهای خوزستان از آغاز  تظاهرات در روز چهارشنبه هشتم فروردین تا کنون حداقل به ۴۰۰تن بالغ می‌شود. خبرها حاکی از این است اکثر بازداشت‌شدگان نوجوان هستند.

بازداشتها در کوی انقلاب  در اهواز طی روزهای ۱۵ و ۱۶فروردین‌ماه؛ به بیش از ۱۴۰نفر بالغ شده است.

در منطقه عین دو در اهواز نیز در روزهای ۱۵ و۱۶فروردین دهها تن بازداشت شدند.

نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نیمه‌شب به خانه‌ها و منازل مردم هجوم برده و عده‌یی را به‌صورت خودسرانه بازداشت می‌کنند. بعضی از والدین کودکان، بعد از مراجعه به ستاد خبری جهت کسب خبر از سرنوشتفرزندانشان نیز بازداشت شده‌اند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *