به‌رسمیت شناختن مقاومت ایران یک ضرورت منطقه‌یی و بین‌المللی

مریم رجوی

علاء کامل شبیب از نویسندگان و تحلیلگران عرب طی مقاله‌یی می‌گوید به‌رسمیت شناختن مقاومت ایران یک ضرورت منطقه‌یی و بین‌المللی است و در خدمت صلح و امنیت و ثبات است.

مقاله علا کامل شبیب که در سایت کتابات درج شده است این‌گونه شروع می‌شود:

رژیم ایران که از زمان تأسیس خود تا به امروز مصیبتها و تراژدی‌اش را به مردم و کشورهای منطقه چشانده است، دیگر نمی‌تواند برای ادامه طرحها و توطئه‌ها و دسیسه‌های خود، بیش از این دروغ گفته و فریبکاری کند.  به یمن مقاومت ایران، تمامی جهان دانسته است که این رژیم برای موجودیت و بقای خود، از صدور بنیادگرایی و تروریسم به کشورهای منطقه و گسترش هرج و مرج و بحران و مشکلات در این کشورها استفاده می‌کند و بی‌ثباتی و ناامنی کشورهای دیگر را به‌مثابه اکسیژنی برای ریه‌های فاسد خود تلقی می‌کند.

نگاهی به شرایط نگران‌کننده و بی‌ثبات سوریه، عراق، لبنان، یمن و مناطق دیگر، پرده از نقش مشکوک این رژیم، که مانند یک مار سمی، زهرهای کشنده خود را اینجا و آنجا پخش می‌کند، برمی‌دارد.

  طی سالیان گذشته، بسیاری از محافل سیاسی ملی کشورهای منطقه، با دادن فراخوانهایی برای محدود کردن و یا قطع رابطه با رژیم ایران تلاش کرده و نسبت به نقش مشکوک این رژیم علیه صلح و ثبات و به‌خصوص امنیت ملی و اجتماعی منطقه، هشدار داده‌اند.

اینکار اساساً بعد از فراخوانهای مکرر و پی‌درپی مقاومت ایران به کشورهای منطقه و جهان برای به‌رسمیت نشناختن این رژیم “که صلح و امنیت و ثبات را تهدید می‌کند” و به‌رسمیت شناختن مقاومت ایران انجام شده است. مقاومتی که امید و آینده روشن ایران صلح‌دوست و بدون سلاح هسته‌یی را نمایندگی می‌کند.

امروز به‌رسمیت شناختن مقاومت ایران یک ضرورت منطقه‌یی و بین‌المللی است و در خدمت صلح و امنیت و ثبات می‌باشد.  

این رژیم سرکوبگر که برای کشورهای مختلف جهان مشکلات و بحران و آشوب ایجاد کرده است تنها از طریق مردم ایران و مقاومت ملی آنها است که پایان می‌یابد.  مردم ایران و مقاومت ملی آنها مسئول تعیین تکلیف این رژیم هستند.  در غیراینصورت این خطر که امنیت و صلح و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، باقی خواهد ماند.

و علاوه بر تمامی اینها، این تنها راهی است که بیشترین و قویترین و کار آمدترین تاثیر را در کنترل دخالت رژیم ایران در منطقه و شعارهایش داشته و خواهد داشت. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *