بیانیه خبرگان ارتجاع در مورد قتل‌عام سال ۶۷: می خواهند ولایت‌فقیه را متزلزل و (مجاهدین) را تطهیر کنند

222خبرگان-ارتجاع

خبرگان ارتجاع روز یکشنبه ۷شهریور۹۵ طی بیانیه‌یی در مورد فایل صوتی آقای منتظری درباره قتل‌عام سال ۶۷ از متزلزل شدن ولایت‌فقیه و تطهیر مجاهدین ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه آمده است: «چندی است که در فضای رسانه‌یی سیاسی و پایگاههای خبری، نوار صوتی منتسب به آقای منتظری با تحلیل‌های گوناگون دست به دست می‌شود که مشحون به اغلاط و تحریف‌ها و نبش قبری چالش برانگیز پس از شکست (مجاهدین) است. شاید هنوز هم برای عده‌یی درک تصمیم تاریخی و انقلابی امام در برخورد جدی و بدون مسامحه با مجاهدین در سال ۶۷… دشوار است» .
خبرگان ارتجاع با نگرانی از عواقب نسل‌کشی سال ۶۷ و اثبات حقانیت مجاهدین افزود:
شاید بتوان ریشه این‌گونه شیطنتها و تجاهلها را در حقد و حسد نسبت به امام، نظام و تلاش برای تطهیر (مجاهدین)، تحلیل و ارزیابی کرد. مگر نه این است که (مجاهدین) با حمایتهای گوناگون استکبار و کشورهای مرتجع هرازگاهی به‌دنبال احیاء وجودشان بوده، روزی در پاریس و… روزی با انتشار اخباری تقطیع شده علیه نظام و رهبری، عرض اندام می‌کنند.
انتشار محتویات یک جلسه، پس از گذشت قریب سه دهه با اهداف شومی صورت می‌پذیرد. آیا جز این است که (می خواهند) از یک سو نظام اسلامی، اصل ولایت فقیه و جایگاه رهبری فقیه عادل در عصر غیبت را در بین مردم و متدینین، متزلزل ساخته و از سوی دیگر (مجاهدین) را با مظلوم نمایی تطهیر نماید.
مجلس خبرگان، ضمن محکوم نمودن (مجاهدین)، اقدام سرسپردگان به این گروه در انتشار این نوار صوتی را تقبیح نموده و محضر مردم فهیم و آگاه به‌ویژه جوانان عزیز… معروض می‌دارد که (مجاهدین) با این‌گونه تلاش‌های مذبوحانه برای لکه‌دار کردن امام و نظام.. راه به جایی نبرده و ذره‌یی از اعتقاد راسخ شما به راه امام و انقلاب کاسته نخواهد شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *