تأکید امیر عبداللهیان بر ادامه دخالت نظامی در سوریه و عراق

تأکید امیر عبداللهیان بر ادامه دخالت نظامی در سوریه و عراق222

سیاست دخالت نظامی رژیم در سوریه و هلاکت پاسدار در سوریه

امیر عبداللهیان معاون برکنار شده وزارت‌خارجه رژیم، از سیاست دخالت نظامی در سوریه و عراق، به‌رغم هلاکت مزدوران سپاه دفاع کرد.

دستیار ویژه پاسدار لاریجانی که با رادیو و تلویزیون رژیم مصاحبه می‌کرد، همچنین از پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس حمایت کرد و مدعی شد: «سلیمانی… کمک بزرگی به مردم و دولت عراق و سوریه و منطقه کرده است… امنیت منطقه‌یی و جهانی در مبارزه با تروریسم مرهون فرماندهی قاسم سلیمانی است» .

امیرعبداللهیان به حضور پاسداران جنایتکار رژیم در عمق خاک عراق اعتراف کرد و گفت:‌ «دستگاههای نظامی و امنیتی کشورمان… در عمق خاک عراق اقدامات موثری با هماهنگی دولت این کشور انجام دادند و این مسأله موضوعی جدی، حیاتی و اساسی برای کشورمان است» .

خاطرنشان می‌شود در جلسه روز دوشنبه ۲۸تیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده فرانسه در این شورا نسبت به حضور پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس در سوریه و عراق و تحرکاتش در منطقه به‌رغم ممنوعیت سفرش بر اساس قطعنامه بین‌المللی انتقاد کرد.

امیر عبداللهیان خشم خود را نسبت به موضع نماینده فرانسه در شورای امنیت علیه پاسدار قاسم سلیمانی نشان داد و در واکنش به اظهارات او علیه پاسدار قاسم سلیمانی گفت:‌ «جمهوری اسلامی در موضوع تأمین حداکثری امنیت ملی با هیچ طرفی تعارف ندارد» .

خاطرنشان می‌شود به‌دنبال درگیریهای باندی پس از زهرخوران منطقه‌یی و اخراج امیر عبداللهیان از وزارت‌خارجه رژیم، روز دوشنبه ۲۸تیر، پاسدار لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع امیر عبداللهیان را به سمت دستیار ویژه رئیس مجلس ارتجاع در امور بین‌الملل، گمارد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *