تأکید وزرای خارجه کشورهای عرب بر محکومیت دخالتهای رژیم ایران در کشورهای منطقه

arbe

بیست و هشتمین کنفرانس سران عرب

وزرای خارجه کشورهای عرب در جریان اجلاس آماده‌سازی بیست و هشتمین کنفرانس سران عرب که روز گذشته در اردن برگزار شد، بر اهمیت تمرکز روی آرمان فلسطین و محکومیت دخالتهای رژیم ایران در امور داخلی کشورهای عربی، تأکید کردند…

همچنین سلطان بن احمد سلطان الجابر وزیر مشاور در امور خارجه امارات که ریاست جلسه را برعهده داشت بر محکومیت قاطع و مطلق دخالتهای رژیم ایران تأکید کرد و خواستار دست برداشتن از برگ فرقه‌یی به‌عنوان وسیله‌ای برای دخالت در امور داخلی کشورهای عربی گردید

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *