تام ریچ: مؤثرترین راه برای آمریکا به‌رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران است

تام ریچ اولین وزیر امنیت ملی ایالات متحده آمریکا

تام ریچ اولین وزیر امنیت ملی ایالات متحده آمریکا

تام ریچ اولین وزیر امنیت ملی آمریکا طی مقاله‌یی که امروز جمعه ۲۲دی در سایت تاون هال درج شده خواهان به‌رسمیت شناختنشورای ملی مقاومت ایران شد. در این مقاله آمده است:‌ ایران بیش از یک هفته تحت تأثیر تظاهراتی به لرزه درآمد که به‌خاطر سرخوردگی از فقر خردکننده و بیکاری فراوان به وجود آمد، اما سریع تبدیل به فراخوانی برای سرنگونی رژیم سرکوبگر گردید. ناآرامی‌ها پدیده‌یی به دور از انتظار بود، اگر ‌چه هزاران تظاهرات در مقیاس کوچکتر، با مطالبات محدودتر، تنها در سال گذشته مشاهده شده بود.

آنچه غیرمنتظره نبود، پاسخ بی‌رحمانه رژیم آخوندسالار بود. در روز جمعه، شورای ملی مقاومت ایران آمار مربوط به تلفات انسانی ۹روز اول تظاهرات را منتشر کرد. بر اساس اطلاعاتی که از شبکه گروه مؤسس پیشرو شورای ملی مقاومت، مجاهدین خلق، به‌دست آمده است، این ائتلاف تعیین کرده است که حداقل ۵۰نفر کشته و دست‌کم ۳۰۰۰تن دیگر دستگیر شده‌اند… 

فراتر از این، دولتهای غربی باید اهمیت منابع عمومی اپوزیسیون دموکراتیک سازمان‌یافته را به‌رسمیت بشناسند. شورای ملی مقاومت ایران آماده است تا پرچم همبستگی در مخالفت با ادامه حکومت مذهبی را برافرازد. در سال‌های اخیر، نیروی محرک اصلی تظاهرات بی‌شمار در سراسر جمهوری اسلامی بوده است.

واضح است که رژیم ایران شورای ملی مقاومت را به‌عنوان بزرگترین تهدید دیکتاتوری آخوندسالار خود می‌بیند. مؤثرترین راه برای ایالات متحده برای همسویی با شهروندان و گروه‌های طرفدار دموکراسی در ایران، به‌رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران، رهبری آن و تعهد آنها به یک ایران آزاد، دموکراتیک و غیرهسته‌یی می‌باشد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *