تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در اردبیل + عکس

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در اردبیل + عکس

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان ۲۰دی۹۷

روز پنجشنبه ۲۰دی ۹۷فرهنگیان اردبیل در همبستگی با سایر همکاران خود و در اعتراض به پایین بودن حقوق و همچنین پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات‌شان در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان

اردبیل.تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *