تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی، مقابل اداره کل زندانها در تهران

تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی، مقابل اداره کل زندانها در تهران

تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی، مقابل اداره کل زندانها در تهران ۱۹آبان۹۷

جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی روز شنبه ۱۹آبان۹۷، در اعتراض به محدودیتها و فشارهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف، در مقابل اداره کل زندانها در تهران تجمع کردند.

این خانواده‌ها تراکتهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:

  • زندانی سیاسی آزاد باید گردد
  • با سرما و گرسنگی زندانیان را شکنجه نکنید
  • جان و سلامت زندانی در خطر است
  • به زندانیان گرسنگی ندهید

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *