تجمع دو هزار نفر از کشاورزان خوراسگان در پل خواجو اصفهان + فیلم و عکس

 

صبح امروز چهارشنبه ۱۲دی ۹۷ حدود دو هزار نفر از کشاورزان خوراسگان خودشان را به پل خواجو رسانده و در آن محل تجمع اعتراضی برپا کردند. در این تجمع تعداد بسیار زیادی از زنان حضور دارند. آنها خواستار باز کردن آب زاینده رود هستند تا بتوانند زندگی‌شان را ادامه دهند.

حضور نیروهای ضدشورش در پل خواجو ۱۲دیماه

حضور نیروهای ضدشورش در پل خواجو ۱۲دیماه

 نیروهای سرکوبگر ضدشورش از اول صبح  برای ممانعت از گسترش تجمع و اعتراض در  صحنه حضور دارند.

یکی از کشاورزان گفت:

ما آمدیم تا حقمان را بگیریم. ما به هیچ چیز دیگری نمی‌خواهیم. این دولت حقمان را بدهد تا برگردیم. ما می‌رویم خانه هایمان [اگر حقابه مان را بدهند]. هر روز وعده سر خرمن به ما ندهد. تا که وعده می‌دهد؟ وعده دیگر بس است خدا وکیلی. آب زاینده رود ما را برگردانید. ما نه تونل می‌خواهیم نه سد می‌خواهیم. ما اینها را نمی‌خواهیم دیگر. همان آب چشمه مان را به ما بدهند. همان آب زاینده رود را به ما بدهند. هیچ چیز دیگر نمی‌خواهیم. والسلام».

تصاویری از تجمع و اعتراض کشاورزان  خوراسگان در  پل خواجو اصفهان ۱۲دیماه۹۷

تجمع دو هزار نفر از کشاورزان خوراسگان در پل خواجو اصفهان

تجمع دو هزار نفر از کشاورزان خوراسگان در پل خواجو اصفهان

تجمع دو هزار نفر از کشاورزان خوراسگان در پل خواجو اصفهان

تجمع دو هزار نفر از کشاورزان خوراسگان در پل خواجو اصفهان

تجمع دو هزار نفر از کشاورزان خوراسگان در پل خواجو اصفهان

تجمع دو هزار نفر از کشاورزان خوراسگان در پل خواجو اصفهان

تجمع دو هزار نفر از کشاورزان خوراسگان در پل خواجو اصفهان

تجمع دو هزار نفر از کشاورزان خوراسگان در پل خواجو اصفهان

تجمع دو هزار نفر از کشاورزان خوراسگان در پل خواجو اصفهان

تجمع دو هزار نفر از کشاورزان خوراسگان در پل خواجو اصفهان

روز گذشته سه‌شنبه ۱۱دی کشاورزان در ورزنه و خوراسگان به‌صورت همزمان دست به تحصن و تظاهرات زدند. و علیه دزدی و غارتگری رژیم شعار دادند.

روحانی دروغگو زاینده رود ما کو

می ایستیم، می‌جنگیم حقمونو می‌گیریم

یا حجت بن الحسن ریشه ظلمو بکن

می ایستیم می‌جنگیم ذلت نمی‌پذیریم

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *