تسلیت به‌ مناسبت درگذشت ایرج دانایی فرد، اولین گلزن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی

اطلاعیه کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران

ایرج دانایی فرد، پیش‌کسوت فوتبال ایران و اولین گلزن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین در مقابل تیم قدرتمند ملی اسکاتلند، پس از سپری کردن دوران سخت بیماری در بیمارستان نمازی شیراز، روز چهارشنبه ۲۱آذر ماه با وداع همیشگی خود جامعه ورزشی ایران را اندوهگین کرد.

زنده یاد ایرج دانایی فرد ورزشکاری محجوب و افتاده و همواره مورد احترام بزرگان فوتبال بود. او نیز مانند بسیاری از پیش‌کسوتان ورزش ایران، حاضر به کرنش و مجیزگویی در برابر نظام به‌غایت ضد ورزش و ضد ارزش‌های انسانی آخوندی نبود و در گوشه‌گیری و به‌ دور از جنجال و هیاهو روزگار می‌گذراند.

ضمن گرامی‌داشت نام و یاد این پیش‌کسوت فوتبال ایران، این ضایعه و فقدان دردناک را به خانواده دانایی فرد، جامعه ورزشی ایران، پیش‌کسوتان هم دوره‌اش و مردم قهرمان ایران تسلیت عرض می‌کنیم.

کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران

مسلم اسکندر فیلابی

۲۳آذر۱۳۹۷(۱۴دسامبر۲۰۱۸)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *