تشدید جنگ قدرت، با اعتراف به شکست و دود و دم بی‌رمق

علی خامنه ای222

علی خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع بعد از بیش از دو هفته سکوت امروز به صحنه آمد و حرفهایی زد.
یک بخش از حرفهای او، اعتراف به شکست رژیم در جریان برجام و مذاکرات هسته‌یی بود. مهمترین نکاتی که در این مورد گفت جملاتی مانند این بود: «مگر بنا نبود تحریمهای ظالمانه رفع شود تا در زندگی مردم اثر بگذارد آیا پس از ۶ ماه هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم دیده می‌شود؟»، «مسئولانی قبل از اجرای برجام می‌گفتند پس از اجرای تعهدات ایران، تحریمها یکباره برداشته می‌شود اما اکنون، بحث رفع تدریجی تحریمها مطرح می‌شود، چرا؟» . خامنه‌ای در همین مورد تمامی آن چه را که روحانی گشایش و پیشرفت ناشی از برجام معرفی می‌کند، «رفت و آمدهای اخیر تجار خارجی» توصیف کرد که «تا کنون بی‌نتیجه» بوده و نتوانسته به «سرمایه‌گذاری واقعی و انتقال فناوری جدید بینجامد» .
خامنه‌ای با این حرفها عملاً زیراب تمامی چیزهایی را که روحانی به‌عنوان بیلان مثبت و درخشان دوران روی کار بودنش معرفی می‌کند، زد.
بخش دیگری از حرفهای خامنه‌ای در راستای تبرئه خودش در شکست ذلت‌بار رژیم در جریان مذاکرات هسته‌یی و امضای برجام بود. در این مورد بدون این‌که به روی خودش بیاورد که برجام را خودش نظارت و امضا کرده، تلاش کرد تقصیر را تماماً به گردن روحانی بیندازد. از جمله با چنین عباراتی: «تجربه برجام نمونه‌یی روشن از درستی ضرورت بی‌اعتمادی به دشمنان است» به‌طوری که «امروز حتی مسئولان دیپلوماسی و کسانی که در مذاکرات حضور داشته‌اند، این واقعیت را تکرار می‌کنند که آمریکا نقض عهد می‌کند» . یا در جای دیگری از حرفهایش به طعنه با روحانی و رفسنجانی گفت: «چندین سال است موضوع بی‌اعتمادی به آمریکایی‌ها را تکرار می‌کنیم اما برخی، سختشان بود این واقعیت را قبول کنند» . خامنه‌ای با اشاره به حرفهای روحانی گفت که اول می‌گفتند بعد از اجرای برجام «تحریمها یکباره برداشته می‌شود» اما «اکنون، بحث رفع تدریجی تحریمها مطرح می‌شود، چرا؟»
خامنه‌ای در قسمت دیگری از حرفهایش به فشارهای فزاینده‌یی که در باتلاق برجام رژیم را احاطه و با جام زهرهای بعدی مواجه کرده، اعتراف کرد و در پوشش دود و دم علیه آمریکا از جمله گفت: «آنها می‌گویند بیایید در مسائل منطقه هم مذاکره کنیم، اما تجربه برجام به ما می‌گوید این کار سمّی مهلک است و در هیچ مسأله‌یی نمی‌توان به حرفهای آمریکایی‌ها اعتماد کرد» . خامنه‌ای اعتراف کرد که رژیمش در شرایط کنونی گرفتار «دادن امتیازهای پی‌درپی و تحمل عملی زورگویی، تخلف و نقض عهد» آمریکا شده است. با این حال برای اینکه راه خروج از وضعیت خفگی را کاملاً نبندد به شیوه همیشگی زدن به نعل و میخ گفت: «اگر دشمنِ انسان، حداقل به حرفش پایبند باشد می‌شود در برخی موارد با او گفتگو کرد» .
خامنه‌ای همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی چپاولهای نجومی و جنایاتی که در حاکمیت آخوندی در حق مردم ایران روا شده ابراز وحشت کرد و گفت: «بازارها پر از کالاهای خارجی است و تولید داخلی در فشار قرار دارد» و «ادامه وضع فعلیِ تولید داخلی، یعنی بیکاری جوانان، رکود بیشتر و زندگی دشوار مردم را که دیگر نمی‌شود با ارتباط با آمریکا و اروپا حل کرد، بلکه باید مسئولان اقدام کنند» .
نکته مهم این است که به‌رغم دود و دم زیاد علیه آمریکا و اعتراف به گیر کردن در باتلاق برجام، یک کلمه در مورد مقابله با برجام و کمترین نقض آن حرفی نزد و هیچ راه‌حلی هم به جز همان کلی گوییهای مربوط به اقتصاد مقاومتی مطرح نکرد. این هم خودش اعتراف به بن‌بستی است که در آن گرفتار است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *