تشکیل جلسه بحران در بلژیک به‌دنبال کشف مواد منفجره در مرکز خرید بروکسل

کشف مواد منفجره در مرکز خرید بروکسل222

به گزارش خبرگزاری رویتر ۱تیر۹۵ پلیس بلژیک مردی را در نزدیکی مرکز خرید بروکسل بازداشت کرد که احتمالاً حامل مواد انفجاری بود. این امر باعث شد نخست‌وزیر بلژیک با مرکز ملی مقابله با بحران، تشکیل جلسه بدهد. محل حادثه یک مرکز تجاری عمده است که در قلب پایتخت بلژیک واقع شده است

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *