تصادف دلخراش اتوبوس با تانکر سوخت در سنندج و درگیری مردم با مأموران سرکوبگر

تصادف دلخراش یک تانکر سوخت با یک اتوبوس در خروجی ترمینال سنندج منجر به آتش گرفتن چند خودرو و جان باختن حداقل ۲۷تن از هموطنان شد.

مردم خشمگین سنندج با مشاهده این حادثه به خیابان ریختند و با مأموران سرکوبگر انتظامی درگیر شدند. مردم یکی از خودروهای انتظامی را واژگون کردند.

تصادف سنندج

مردم حاضر در صحنه تصادف اتوبوس و تانکر در سنندج

سنندج.صحنه پس از انفجار

سنندج.صحنه پس از انفجار

 

تصادف سنندج۳

تصادف اتوبوس و تانکر سوخت در سنندج

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *