تصویب طرح پیشنهادی کانادا در حمایت از حلب در مجمع عمومی ملل متحد با ۱۲۲ رأی مثبت

2016129202545489410861-2222

به گزارش رسانه‌های بین‌المللی روز جمعه ۱۹آذر، مجمع عمومی ملل‌متحد به سود طرح کانادا برای حمایت از حلب و آتش‌بس در سوریه رأی داد.

بنا‌ به این گزارش ۱۲۲کشور به این طرح رأی مثبت و ۱۳ کشور رأی منفی دادند.

بر اساس این طرح، خواسته شد درگیریها در سوریه فوراً متوقف شود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *