تظاهرات در آمریکا- همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران- ۳۱خرداد ۱۳۹۸

مسعود رجوی – پیام شماره ۱۲- ۱۹فروردین ۱۳۹۸:

از هموطنان، از مشتاقان آزادی ایران و یاران شورشگر و اشرف‌نشان در کشورهای مختلف درخواست می‌کنم اگر قبول افتد، امسال گردهمایی سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردم‌مان در داخل ایران، به تظاهرات در خیابان‌ها، در شهرها و مکانها در شرایط و زمانی که مناسب می‌بینند، بکشانند. بگذارید امسال سیل خروشانی از ایرانیان جاری شود. تجربه‌های پاریس، ورشو، مونیخ، واشنگتن و لندن گویا و شایان تقدیر است.

در همه جا صدای رسای مردم ایران و ارتش آزادی‌ستان باشید.

مریم رجوی – تظاهرات روز ۸مارس در واشینگتن – ۱۷ اسفند ۱۳۹۷:

ایران یک آلترناتیو دموکراتیک و با صلاحیت یعنی شورای ملی مقاومت ایران وجود دارد مقاومت ریشه‌دار که قادر است رژیم را سرنگون کند و اداره امور را در دوران گذار به‌عهده بگیرد.

بحرانهای مرحله پایانی و هراس از قیام مردم ایران، تحریم‌های نفتی و بانکی و لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران، و اجماع جهانی علیه تروریسم و جنگ‌افروزی رژیم در منطقه، سلطنت مطلقهٔ آخوندی را در باتلاق سرنگونی فرو برده است؛

خشم و خروش مردم به ستوه آمده از گرانی، بیکاری، فقر و فساد، دیکتاتوری دینی و ضحاکان عمامه‌دار را هدف قرار داده است؛

خامنه‌ای راهی جز انقباض و سرکوب، و زمینه‌سازی برای دولت حزب‌اللهی و دستور آتش به اختیار برای مهار بحران و مقابله با قیام نمی‌یابد؛

تظاهرات ایرانیان در واشنگتن اراده ملت ایران را برای سرنگونی دشمن ضدایرانی و ضدبشری بازتاب می‌کند.

مریم رجوی – نوروز ۱۳۹۸:

دروازه‌های ایران رو به آینده‌ای گشوده است که ظلم و نابرابری و بی‌عدالتی از آن رخت برمی‌بندد. یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت که در آن حاکمیت مردم بر قرار است. و رأی جمهور مردم حرف اول و آخر را می‌زند و آزادی و عدالت، ایران این زیباترین وطن را از زمستان به‌بهار می‌رساند.

هموطنان: برای یک ایران آزاد، برای حمایت از قیام مردم ایران،کانون‌های شورشی و ارتش آزادی،

و برای پشتیبانی از جایگزین دموکراتیک و برنامه ده ماده‌یی خانم مریم رجوی، بپا می‌خیزیم.

تظاهرات در واشنگتن

مقابل وزارت‌خارجه

جمعه ۲۱ژوئن ۲۰۱۹- ۳۱خرداد ۱۳۹۸

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *