تظاهرات در پاریس علیه جنایات ضد بشری رژیم اسد با همدستی خامنه ای در سوریه و کشتار مردم بیگناه غوطه شرقی

تظاهرات-سوریه-پاریس
 

روز یکشنبه در پاریس تظاهراتی علیه جنایات ضد بشری رژیم اسد با همدستی خامنه ای در سوریه و کشتار مردم بیگناه غوطه شرقی برگزار شد.

جمعی از ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت نیز در این تظاهرات و راهپیمایی شرکت داشتند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *