تظاهرات در گوهردشت کرج، قم، تهران، قهدریجان، ابهر و شیراز

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

جوانان قیام آفرین در گوهردشت کرج شنبه شب ۱۳مرداد (۴اوت)، بار دیگر با شعار خامنه‌ای حیا کن، مملکت را رها کن؛ ایرانی داد بزن حقت را فریاد بزن؛ دست به اعتراض زدند. عوامل نیروهای سرکوبگر برای سرکوب معترضان به سمت آنها گلوله‌های جنگی شلیک کردند.

مردم قم نیز رو در روی نظام تبهکار ولایت فقیه و آخوندهای حاکم، شنبه شب دست به تظاهرات زدند. جوانان قیام آفرین شعار می‌دادند:‌ سید علی حیا کن، مملکت را رها کن؛ مرگ بر حزب‌الله و مرگ بر دیکتاتور؛ ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند؛ ایرانی با غیرت حمایت حمایت. معترضان در مقابل یورش گارد ضدشورش و بسیجیان و لباس‌شخصیهای جنایتکار با شعار بی‌شرف بی‌شرف با آنها به درگیری پرداختند.

در تهران تظاهرات شبانه در خیابان کالج با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد برپا شد. اعتراض جوانان در چهار راه ولیعصر نیز به خیابان حافظ و زیر پل کالج گسترش یافت. معترضان در مقابل یورش عوامل نیروهای سرکوبگر مقابله کرده و بین آنها درگیری شدیدی رخ داد. مردم شعار می‌دادند: ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. لباس شخصیهای آدمکش تعداد زیادی از جوانان را دستگیر کردند.

در ابهر (استان زنجان) معترضان در میدان مصلی با نیروهای سرکوبگر به مقابله پرداختند و برای مسدود کردن راه آنها لاستیک آتش زدند.

خیابان مشیر شهر شیراز نیز شنبه شب شاهد اعتراضات جوانان با شعار مرگ بر گرانی، مرگ بر دیکتاتور، توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه؛ بود.

جوانان شجاع قهدریجان نیز شنبه شب به تظاهرات و رویارویی با نیروهای سرکوبگر پرداختند.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران به مردم و جوانان بپا خاسته تهران و کرج و شیراز و قهدریجان و قم و ابهر و سایر شهرها درود فرستاد و گفت: شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای آنها و پایداری این جوانان در مقابل پاسداران و لباس شخصیهای جنایتکار و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی، تجسم عزم مردم ایران برای تغییر رژیم آخوندی و استقرار آزادی و حاکمیت مردم است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۴مرداد ۱۳۹۷(۵اوت ۲۰۱۸)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *