تظاهرات مردم در خرمشهر با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به مردم ۹تیر۹۷+ فیلم

تظاهرات مردم خرمشهر با شعار هیهات مناالذله ۹تیر ۹۷

تظاهرات مردم خرمشهر با شعار هیهات مناالذله ۹تیر ۹۷

بعدازظهر روز  شنبه ۹ تیر ؛ مردم و جوانان در خرمشهر؛ در اعتراض به بی آبی؛ فقر و بیکاری دست به تظاهرات در فلکه الله خیابان نقدی زدند.

ماموران جنایتکار به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور شلیک کردند که باعث مصدوم شدن بسیاری از مردم از جمله یک کودک گردید.  تظاهرکنندگان شعار می دهند:

«آب آب حق مسلم ماست»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *