تظاهرات و درگیری در تهران تا پاسی از شب ادامه دارد

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

تا پاسی از شب تظاهرات و درگیری در سطح شهر تهران ادامه دارد. در خیابان انقلاب- کارگر شمالی جوانان برای مقابله با هجوم گله‌های مزدور ضدشورش سطلهای زباله را به آتش کشیدند و شعار می‌دهند نترسید نترسید ما همه باهم هستیم، مرگ بر دیکتاتور، مردم با گارد ضدشورش درگیر شدند و آنها را گوشمالی دادند.

در میدان ولی عصر جوانان یک خودرو پلیس را به آتش کشیدند.

در خیابان فردوسی نیز مردم شعار سیدعلی حیا کن مملکت را رها کن سر می‌دهند و با حمله با آنها درگیر می‌شوند. در قلعه حسن خان تهران نیز مردم دست به قیام زدند.

در مشهد روبه‌روی ساختمان شهرداری مشهد شعار سیدعلی حیا کن مملکت را رها کن؛ و ما از مشهد نمیریم مشهد را پس می‌گیریم؛ سر می‌دهند. انواع نیروهای سرکوبگر با حضور فشرده در خیابانها درصدد پراکنده ساختن مردم در پارک ملت و خیابان امامت هستند. مزدوران افرادی که قصد فیلم گرفتن دارند را دستگیر می‌کنند.

در ایلام مردم با شعار مرگ بر خامنه‌ای به اماکن دولتی حمله کردند در شوشتر جوانان دلیر به خودرو گارد ضدشورش حمله کردند و آنها را گوشمالی دادند.

در رشت مردم شعار می‌دادند می‌کشم می‌کشم آن که برادرم کشت.

در تاکستان مرکز نیروهای سرکوبگر مورد حمله مردم خشمگین قرار گرفت.

 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰دی ۱۳۹۶ (۳۱دسامبر ۲۰۱۷)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *