تغییر کاربری سایت فردو آغاز شد

تغییر کاربری سایت 222فردو

رژیم آخوندی در ادامه از کار انداختن تأسیسات اتمی خود بر اساس برجام، ساخت تأسیسات جدید در سایت فردو برای تغییر کاربری این مرکز اتمی را آغاز کرد.
بر اساس توافقنامه برجام رژیم آخوندی تأسیسات فردو را به یک مرکز هسته‌ای، فیزیک و فن‌آوری تبدیل خواهد کرد و کلیه سانتریفیوژها و زیرساختهای مرتبط با غنی‌سازی جمع‌آوری و تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی’ انبار خواهد شد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم، در مراسم آغاز به کار تأسیسات جدید فردو، به طرز مسخره‌ای مدعی شد که آزمایشگاههای فنی که با همکاری اتحادیه اروپا به کار گرفته خواهد شد، » بی‌نظیر «است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *