تقلب در نمایش انتخابات ریاست جمهوری- تسهیلات جدید برای رأی سازی!

tglb

ساعت۰۹۵۰: 

تسهیلات جدید برای رأی سازی!
۲۹اردیبهشت – رسانه‌های حکومتی به‌نقل از مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی نوشتند: «اگر چه پیش از این اعلام شده بود که شرکت در انتخابات فقط با شناسنامه عکس دار امکانپذیر است اما در حال حاضر شرایط رأی دادن برای افراد دارای شناسنامه فاقد عکس هم فراهم شده است».
این کارگزار حکومتی افزوده است: «بررسی هویت شناسنامه‌های فاقد عکس توسط عوامل اجرایی حاضر در شعب اخذ رأی انجام می‌گیرد و مشکلی از این نظر برای شرکت این دسته از افراد در انتخابات وجود ندارد».
 
 ساعت۰۷۰۰: زمینه سازى براى آمار سازى نجومى
 
خبرگزاریهای حکومتی از هم‌اکنون با ارائه آمارهای خود ساخته زمینه را برای بزرگنمایی آمار شرکت کنندگان در نمایش انتخابات آماده می‌کنند. از جمله مرکز حکومتی موسوم به «مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران» با عنوان مسخره «نظرسنجی ملی ـ میدانی» اعلام کرد ۷۲ درصد از مردم در این نمایش می‌کنند.

خاطرنشان می‌شود پیش از این رحمانی فضلی در روز ۲۶ اردیبهشت۹۶ گفته بود شرکت ۶۵درصدی برایمان قطعی است و احتمال بالای ۷۰ درصد هم می‌دهیم!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *