تهران، اهواز، رشت و اسفراین صحنه اعتراضات اجتماعی

2016510161051870222

 از آرشیو

تجمع اعتراضی در مقابل مجلس ارتجاع
بر اساس گزارش دریافتی ازتهران روز سه‌شنبه ۲۱اردیبهشت ۹۵ساعت ۱۱ صبح کارکنان فراردادی وزارت تعاون در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان خواستار استخدام رسمی و حقوق پرداخت نشده بودند.

اهواز: اعتراض دستفروشان
مطابق خبر دریافتی از اهواز، صبح روز سه‌شنبه ۲۱اردیبهشت بار دیگر جمعی از دستفروشان خیابان نادری، در اعتراض به نامناسب بودن محل کسب جدید که به‌زور به آنها تحمیل شده است تجمع کردند. این دستفروشان زحمتکش تا کنون چندین بار تجمعهای اعتراضی برگزار کردند و در مواردی با مأموران سرکوبگر رژیم درگیر شدند.
فشار رژیم آخوندی بر این قشر محروم به حدی است که این هفته یکی از دستفروشان خیابان نادری اهواز خود را به زیر قطار انداخت و جان سپرد.

اسفراین: تجمع اعتراضی دانشجویان
دانشجویان مجتمع فنی ـ مهندسی دانشگاه اسفراین رور دوشنبه ۲۰اردیبهشت در مقابل سلف‌سرویس دانشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.

دانشجویان به کیفیت بد غذای سلف‌سرویس و وضعیت نامناسب خدماتی دانشگاه اعتراض کردند. کیفیت غذای دانشگاه بقدری پایین است که قابل خوردن نیست

رشت: تجمع اعتراضی کارگران
روز دوشنبه ۲۰اردیبهشت ۹۵کارگران اداره بازرسی تاکسیرانی رشت در مقابل شورای قلابی شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌کنندگان اعلام کردند در سال جدید حقوق و مطالبات آنان پرداخت نشده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *