تیراندازی مأموران اطلاعات به یک تیم از مجاهدین در اهواز

سازمان مجاهدین خلق ایران

اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق ایران

صبح امروز یک تیم از مجاهدین در حوالی شرکت نفت در اهواز به هنگام نصب پلاکاردهای روز کارگر، مورد حمله نیروی انتظامی و سپس تعقیب و تیراندازی مأموران اطلاعات قرار گرفت.

از مجاهدین دو نفر مجروح شدند. حال یکی از مجروحان که گلوله‌ها به ناحیه قلب و پای او اصابت کرده وخیم گزارش‌شده است.

سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۱اردیبهشت ۱۳۹۷

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *