جان بولتون: ما باید سپاه پاسداران را ۲۰سال پیش به‌عنوان یک سازمان تروریستی لیست‌گذاری می‌کردیم

جان بولتون نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل‌متحد گفت: ما باید سپاه پاسداران انقلاب ایران را ۲۰سال پیش به‌عنوان یک سازمان تروریستی لیست‌گذاری می‌کردیم.

وی که با تلویزیون فاکس‌ نیوز مصاحبه می‌کرد افزود:

جان بولتون نماینده سابق آمریک تلویزیون فاکس نیوز

سپاه پاسداران مسئول کشتن صدها آمریکایی است که اساساً از بمبگذاری مقر نیروهای دریایی در بیروت در ۱۹۹۳ شروع شد و در ادامه به شیوه‌های مختلفی از آن زمان، ادامه داشته است. اگر ما سپاه پاسداران را به‌عنوان یک گروه تروریستی لیست‌گذاری کنیم رژیم ایران از توافق اتمی بیرون نخواهد کشید زیرا این توافق آن‌چنان به سود این رژیم است که هرگز از آن بیرون نخواهند کشید و فکر نمی‌کنم با هیچ تغییر مادی در آن هم موافقت کنند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *