جیمز متیس: رژیم ایران در فرونشاندن خشم مردم شکست خورده است

جمیز متیس، وزیر دفاع آمریکا

جمیز متیس، وزیر دفاع آمریکا

جمیز متیس، وزیر دفاع آمریکا روز جمعه ۱۵دی ۹۶ طی سخنانی گفت: ”رژیم ایران در فرونشاندن خشم مردم این کشور شکست خورده است“.

وی افزود:‌ ”مشکل آمریکا با رژیم دیکتاتوری ایران است و آمریکا هیچ خصومتی با مردم ایران ندارد. این بخش اعظم مردم ایران هستند که با رژیم حاکم، مشکل دارند“.

همزمان وزارت‌خارجه آمریکا اعلام کرد ”با اختیارات گسترده‌یی که دارد علیه همه مقامهای سرکوب کننده تظاهرات در ایران تحریم‌های جدیدی وضع خواهد کرد“.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *