غارت شدگان موسسه حکومتی آرمان در اهواز در مقابل استانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند و علیه سران و کارگزاران غارتگر رژیم شعار سر دادند.

مردم معترض مانع خروج استاندار رژیم در خوزستان شدند. گزارشات حاکی است که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم شماری از معترضین را دستگیر کردند. 

غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین متعلق به سپاه پاسداران، برای برگزاری یک تجمع بزرگ در روز یکشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۰ صبح در مقابل مجلس رژیم فراخوان داده اند و از عموم غارت شدگان دعوت کرده اند که در این تجمع شرکت کنند.

تحصن کنندگان در مقابل ساختمان قضائیه رژیم در خیابان کشاورز تهران، روز سه شنبه یک زن مزدور بسیجی را که قصد داشت مانع تجمع و شعاردادن غارت شدگان شود با شعارهای مرگ بر دیکتاتور از صحنه بیرون انداختند و او را وادار به ترک محل کردند.

جمعی از مردم اصفهان در اعتراض به خشک شدن روزدخانه زاینده روز روز سه شنبه یک تجمع اعتراضی در اصفهان برپا کردند و کارگزاران رژیم را تهدید کردند در صورتی که به خواسته آنها مبنی بر انجام اقدامات ضروری برای جلوگیری از خشک شدن کامل این رودخانه توجهی نکنند، دست به اقدامات شدیدتر خواهند زد.