حمله تروریستی به بروکسل حمله به آمریکا، اروپا و همه جهان متمدن بود

130724a1222جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه ۶فروردین در مصاحبه‌یی با سی.ان.ان در بروکسل با اشاره به کشته شدن تعدادی آمریکایی در جریان حمله تروریستی در این شهر گفت:
این حمله‌یی علیه آمریکا، حمله‌یی علیه اروپا و حمله‌یی علیه مردم متمدن در سراسر جهان است. این حمله‌یی است علیه کسانی که حتی این‌جا نبودند، زیرا حمله علیه هر کسی است که می‌خواهد بدون ترس زندگی کند

جان کری افزود:
من متقاعدم که ما به آرامی و به‌طور یکنواختی تواناییهای داعش را برای عضوگیری و تواناییهای آن را برای اجرای ایدئولوژی پوچ آن تضعیف می‌کنیم و در نهایت به جهانی باز می‌گردیم که بتوانیم با مصونیت پرواز کنیم و احساس امنیت کنیم.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *