خلع تابعیت ۱۱۵بحرینی به‌دلیل همکاری با سپاه پاسداران

بحرین

بحرین

یک دادگاه رسیدگی به پرونده‌های تروریستی در بحرین، ۱۱۵تن از تبعه این کشور را به‌دلیل توطئۀ تروریستی و تبانی با سپاه پاسداران به مجازات‌های سنگین زندان تا حبس ابد و همچنین محرومیت از تابعیت بحرین محکوم کرد.

دادستان عمومی بحرین با اعلام این خبر گفت:‌ محکومان از اعضای گروه “فالانژهای ذوالفقار” بودند و ۱۳۸تن از اعضای آن توسط سپاه پاسداران عضوگیری و در اردوگاههای ایران و عراق آموزش دیده‌اند. در بیانیه دادستان عمومی بحرین آمده است: این افراد قصد داشتند عملیات تروریستی در خاک بحرین انجام بدهند. دادستان عمومی بحرین تصریح کرده است که ٨۶تن از محکومان در جریان دادگاه زندانی و بقیه فراری هستند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *