در ریاض رؤسای ستاد ارتشهای ۴۰کشور عضو ائتلاف نظامی اسلامی جلسه تشکیل دادند

JamNewsImage21222

اجلاس رؤسای ستاد ارتشهای ۴۰کشور اعضای ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان سعودی برگزار شد.
در پایان این اجلاس بیانیه‌یی صادر شد و ژنرال احمد العسیری، مشاور وزیر دفاع عربستان در یک کنفرانس مطبوعاتی خبر برگزاری اجلاس و نتایج آن را اعلام کرد.
العسیری گفت: در این اجلاس روشهای کار مشترک توسط کشورهای شرکت کننده تعیین شد. هر گونه اقدام عملی از سوی ائتلاف بر اساس قوانین بین‌المللی خواهد بود. ائتلاف نظامی اسلامی قصد ندارد یک نیروی مشترک به‌وجود آورد،
بلکه هدف کمک به هر یک از دولتهای عضو در شرایطی است که در رویارویی با تروریسم با مشکلاتی مواجه شود.
به گفته ژنرال احمد العسیری اعضای ائتلاف به‌طور مشترک برای جلوگیری از دست‌یابی تروریستها به منابع مالی همکاری خواهند کرد. هم‌چنین همکاری در زمینه‌های فکری و تبلیغاتی نیز عملی خواهد شد.
احمد العسیری گفت: این اجلاس، زمینه‌ساز اجلاس اصلی است که در آینده نزدیک توسط وزیران دفاع کشورهای عضو برگزار خواهد شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *