دستگیری تعدادی از اعضای سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران

دستگیری تعدادی از اعضای سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران

دستگیری تعدادی از اعضای سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران

بامداد امروز سه‌شنبه ۲۰آذر۹۷، مأموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم آخوندی رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه چند تن دیگر به نامهای امیرعباس آزرم وند، رهام یگانه و کیوان مهتدی را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعلام این خبر افزود:‌ در روزهای اخیر کارگران در سامانه شش شرکت واحد در مورد مطالبه تسهیلات مسکن دست به اعتراض زده‌اند.در جریان این اعتراضات دست‌کم یک کارگر معترض در دفتر مدیریت بهره‌برداری اقدام به خودسوزی کرد که از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در تاریخ ۹آذر۹۷ طی بیانیه‌یی ضرب ‌و شتم اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را محکوم کرده بودند و خواستار آزادی فوری کارگران بازداشتی شده بودند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواستار بستن تمامی پرونده‌های قضایی گشوده شده برای سایر نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شده بودند.

در قسمتی از این بیانیه آمده بود نیروهای امنیتی برای مقابله با اعتراضات کارگران هفت‌تپه، به‌منظور ارعاب و سرکوب نمایندگان کارگران، با آزار و اذیت روحی و ضرب ‌و شتم جسمی، تلاش کرده‌اند اتهامات واهی امنیتی مدنظر خود را به اسماعیل بخشی تحمیل کنند و بخشی به‌دلیل مقاومت در برابر توطئه طرح‌ریزی شده که با ضرب ‌و شتم شدید همراه بوده، قاطعانه از مطالبات کارگران هفت‌تپه دفاع کرده بود.

کارگران نیشکر هفت‌تپه به درستی و با اتحاد و اعتصاب، برای آزادی اسماعیل بخشی و تحقق دیگر خواسته‌های خود دست از اعتراض برحق خود برنداشته‌اند. اعتصاب و اعتراض حق مسلم کارگران است و هیچ کارگری نباید به‌دلیل اعتصاب و اعتراض صنفی بازداشت، زندانی و مورد ضرب‌وشتم، آزار، تعقیب، بازداشت و یا شکنجه قرار گیرد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *