دستگیری نوکیشان مسیحی در رشت

 دستگیری نوکیشان222

روز گذشته مأموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم آخوندی در رشت ۵تن از نوکیشان مسیحی را دستگیر کردند. کشیش یوسف ندرخانی جزو آنها می‌باشد.
مأموران بدنام وزارت اطلاعات صبح  روز جمعه۲۴اردیبهشت ماه جاری، با حمله و هجوم به مراسم کلیسایی در رشت، کشیش یوسف ندر خانی را به همراه همسرش فاطمه پسندیده (تینا) و سه نوکیش مسیحی دیگر بازداشت کردند.
اسامی سایر بازداشت‌شدگان عبارتند از: یاسر مسیب‌زاده (مسئول کلیسا)، صاحب فدایی و محمدوفادار.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *