دور جدید سرکوب زنان در ایران

woman اiran 22

نیروی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه ۲۸فروردین ۹۵اعلام کرد: «دور جدید برخورد با بدپوششی شروع شده است».
خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس گفت: «فرماندهی انتظامی تهران علاوه بر بدپوششی، دو موضوع آلودگی صوتی و کشف حجاب را هم از جمله موضوعهایی خواند که در این دوره از عملیات نیروی انتظامی با آنها برخورد خواهد شد».

بر اساس اعلام نیروی انتظامی تنها در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۳میلیون مورد برخورد سرکوبگرانه توسط گشتهای موسوم به ارشاد صورت گرفته است. تعداد قابل توجهی از این افراد دستگیر و به بیدادگاههای رژیم تحویل داده شدند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *