دو نماینده کنگره آمریکا خواستار حسابرسی از رژیم آخوندی شدند

images - 222

ادرویس رئیس کمیته خارجی کنگره آمریکا و الیوت انگل عضو برجسته دموکرات از نیویورک طی اطلاعیه یی خواهان حسابرسی از رژیم ایران به دلیل آزمایشهای موشکی شدند که مغایر با قطعنامه های شورای امنیت است.

در این اطلاعیه آمده است: «در هفته ها و ماههای اخیر، رژیم ایران آزمایشهای موشکی بالستیک مختلفی را در مغایرت با شورای امنیت سازمان ملل اجرا کرده است. … با وجود این اعمال خطرناک و تحریک آمیز، این رژیم هنوز پای حسابرسی آورده نشده است. این وضعیت باید تغییر یابد.
رژیم ایران به سؤاستفاده کامل ادامه خواهد داد مگر اینکه آنها که مقامهای رژیم ایران از بالا تا پایین به پای میز حساب آورده شوند. در واقع مقامهای رژیم ایران اعلام کرده اند که برنامه موشکی خود را شتاب خواهند داد.
دیگر بس است. ما باید پیامی قوی و روشن به رژیم ایران بدهیم و بگوییم عواقبی واقعی برای اعمال آنها که آمریکا و این منطقه را با خشونت و تخریب تهدید می کند، وجود دارد».
سایت کمیته خارجی کنگره آمریکا – ۲۹ اسفند ۹۴

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *